The Chair

Organization

 

Institute FAPS - Prof. Dr.-Ing. J. Franke
Former Chair - Prof. Dr.-Ing. K. Feldmann
Guest Lecturers
Dr.
W. John
Dr.-Ing.
I. Kriebitzsch
Dr. rer. nat.
U. Löwen
Prof. Dr.-Ing.
S. Russwurm
Prof. Dr. rer. nat.
U. Scheuermann
Research Sectors
Electronic Production Electromechanical Engineering Wiring Systems Biomechatronics Efficient Systems Home Automation
A. Hensel A. Kühl R. Süß-Wolf S. Reitelshöfer M. Brossog J. Bauer
M. Ankenbrand S. Abersfelder * M. Friedlein E. Benke J. Bakakeu L. Baier *
J. Daberkow T. Gläßel D. Gräf A. Blank F. Bodendorf * R. Böhm
A. Esfandyari * S. Hörlin * F. Hefner M. Landgraf E. Bogner T. Braun
M. Hamjah M. Hubert P. Heisler M. Lieret M. Brandmeier J. Bürner
T. Kuhn J. Lindenfels T. Kordass N. Merz T. Donhauser * A. Fehrle
M. Müller A. Mahr M. Meiners M. Metzner F. Faltus J. Ochmann
S. Neermann M. Masuch J. Ochmann C. Ramer E. Fischer J. Praß
T. Reitberger A. Mayr C. Sand H. Riedle H. Fleischmann
J. Schirmer * A. Meyer L. Wang M. Scholz J. Fuchs
C. Schwarzer * J. Müller * P. Xu J. Seßner D. Hauf *
T. Stoll A. Riedel R. Shahsevani T. Javied
M. Schneider M. Wagner * D. Kißkalt
J. Seefried I.S. Yoo D. Meinel
N. Urban X. Zhang E. Schäffer
M. Weigelt J. Zeitler
M. Ziegler
Research sectors
3D-MID Additive Fertigung Aufbau und Verbindungs- technik Fertigungs- regelung und Intralogistik Handhabung und Montagetechnik Industrie 4.0
Kommunikation und Kooperation Medizintechnik Planung und Simulation Ressourcen- und Energieeffizienz Software Engineering and Artificial intelligence  
Infrastructure and Technical Services - W. Weller, D. Kozic
M. Beimler S. Buortesch M. Purkott B. Fischer G. Herold A. Skibbe
G. Gion P. Egermeier S. Kaßner R. Werthmann
M. Scheetz K. Mönius
H. Schuster
Central Services - G. Stretz
A. Hansen A. Höft N. Merz C. Rattay K. Sahrmann-Rössler A. Stöckigt

* = external research assistant